неділя, 8 жовтня 2017 р.

10 клас. Українська література. Тестові завдання для самоконтролю за творчістю Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Бориса Грінченка

Тестові завдання можуть бути використані для самостійної та індивідуальної підготовки учнів до тематичного оцінювання, ЗНО, а також вчителем при проведенні тематичної перевірки навчальних досягнень учнів
І рівень
1. Вкажіть, хто з відомих українських письменників назвав І.Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком України», «артистом зору»:
а) Т.Шевченко;
б) І.Франко;
в) Леся Українка;
г) О.Маковей.
2. Вкажіть, що є предметом зображення в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:
а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.;
б) традиційний патріархальний устрій українського села;
в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;
г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.
3.Вкажіть, що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім’я», створюючи комічні ситуації і сцени:

а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством;
б)крутий характер Марусі Кайдашихи;
в) постійне вживання спиртного старим Кайдашем;
г) безглузде марнування життя і здоров’я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

4.З’ясуйте, які події у сюжеті повісті «Кайдашева сім’я» є головним композиційним елементом:
а) три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав’язку і розв’язку;
б) одруження Карпа та прихід до Кайдашевої хати Мотрі;
в) кульмінаційна сварка через грушу на городі як розв’язка твору;
г) зображення Марусі Кайдашихи.

5. Визначте специфічність гумору в повісті «Кайдашева сім’я»:
а) гумор з елементами іронії, наближеної до сатири;
б) викривальний сміх;
в) сміх крізь сльози співчуття;
г) гумор заради розваги.

6.Прочитайте рядки з повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького. «Не чорна хмара із синього моря наступала, то виступала Мотря зКарпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з ха ти Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти». У цьому уривку комічний ефект досягається через
А) надуживання старослов'янізмів в описі побутової сцени
Б) надмірне використання зниженої лексики
В) змішування стилів — високого епічного з побутовим
Г) гротескні характеристики членів родини
Д) поєднання логічно несумісних, протилежних понять

7.Про двоїсту натуру Кайдашихи свідчить характеристика в рядку
А) ...свекруха люта змія: ходить по хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем.
Б) Вона не злюбила Мелащиних батьків і як тільки бралась за тім'я, то згадувала Западинці і свої розглядини в Балашів.
В) Кайдашиха почала свариться й стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападала на Мелашку сливе кожного дня, точила її, як вода камінь.
Г) Настали жнива. Кайдашиха запрягла Мелашку до роботи, як у віз... Кожної неділі просилась Мелашка в гості [до батьків], і кожної неділі Кайдашиха знаходила для неї роботу.
 Д) На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне.

8.Прочитайте рядки з повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького . «Кайдашиха помила по лікті руки й кинулась зі злістю на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і неначе заплямкало губами під її руками. Мелашка знала, що не вгодила свекрусі, і стояла ні в сих ні в тих серед хати та дивилась на замазані руки». В уривку використано
А )фразеологізм і синекдоху;
Б) порівняння та літоту;
В) персоніфікацію й оксиморон;
Г) порівняння і фразеологізм;
Д) гіперболу й алегорію

9. Зовнішність Лавріна описано в рядку: А )...молоде, довгасте лице було рум'яне. Веселі, сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи — все подихало парубочою красою. Б) ...широкий у плечах, з карими гострими очима,з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. В) ...здорові загорілі жилаві руки. Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Г) ...дуже палкий погляд — бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою. Д )...високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи.

10.До композиційних особливостей повісті «Кайдашева сім'я» НЕ НАЛЕЖИТЬ
А) поділ твору на дев'ять частин
Б) нагнітання сцен сварок, колізій
В) розкриття характерів героїв через діалоги
Г) розгортання подій переважно в одному селі
Д) детальний опис весілля синів

11. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький:
а) соціально-побутову повість;
б) соціально-психологічний роман;
в) ліро-епічний роман;
г) психологічну новелу.

12. «Князь Єремія Вишневецький» за жанром - це:
а) психологічний роман;
б) документальна повість;
в) історичний роман;
г) науково-фантастична повість.

13. Ознакою історичного роману є:
а) реалістичне зображення дійсності;
б)розповідь про давно минулі часи та історичних осіб;
в) відображення сильних переживань героїв;
г)динамічний сюжет.

14.Назвіть співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) І.Франко;
б) І.Білик;
в) І.Нечуй-Левицький;
г) П.Рудченко.

15. Визначте головну проблему роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
б) конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт ХІХ ст.;
в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;
г) конфлікт батьків і дітей.

16. З’ясуйте в чому виявилось новаторство роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на формування характеру особистості;
б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства;
в) у всебічному показі життя українського пореформеного села;
г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин.

17. Справжнє прізвище Панаса Мирного
А)Тобілевич
Б) Рудченко
В) Левицький
Г) Губенко
Д) Очерет

18.Сюжетною основою для написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика став нарис А) «Чіпка» Б) «Пропаща сила» В) «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» Г) «Так це та правда?!» Д) «Лихі люди»

19. Перша частина роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні» містить розділи:
а) «Польова царівна»;
б) «Січовик»;
в) »Махамед»;
г) «Слизька дорога»
ґ) «Так оце правда»

20. Екскурсом у давнє минуле в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного є:
а) «Піски в неволі»;
б) «Розбишацька дочка»;
в) «Козак не без щастя – дівка не без долі»

21.Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир¬ного та Івана Білика).» Як же дійшов до літ та убрався у силу, — біда з ним та й годі! Висо¬кого зросту, бравий, широкоплечий, як із заліза збитий, а до того ще мет¬кий, як заєць, співун-реготун... Хороший з лиця — повновидий, рум'янець на всю щоку, з чорними, веселими очима, лискучим усом, — він був перший красень на селі..». У цьому уривку описано :
А) Василя Семеновича Польського
Б) Чіпку
В) Лушню
Г) Максима Ґудзя
Д )Грицька

22. Вкажіть, яким правилом керувався в житті «чесний труженик» Грицько Чупруненко:
а) «Коли б можна, – увесь би цей світ виполонив, а виростив новий… Тоді б може й правда настала!..»;
б) «Береженого й Бог береже»;
в) «Своя сорочка ближче до тіла»;
г) «А що люди про мене скажуть?».

23.Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир¬ного та Івана Білика). Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць, ра¬зом з якоюсь хижою тугою...
У цьому уривку описано:
А) Грицька Чупруненка
Б) Чіпку Варениченка
В) Івана Вареника
Г) Максима Ґудзя
Д )Мирона Ґудзя

24.Прізвища Хрущ, Хрущов, Притика в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» мав (мали)
А) Грицько Чупруненко
Б) дід Улас
 В) Матня, Лушня й Пацюк
Г) Іван Вареник
Д) Чіпка Варениченко

25.Представником чиновництва в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є
А) Порох
Б) Грицько Чупруненко
В) Максим Ґудзь
Г) Кряжов
Д) Остап Хрущ

26. Події в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» розвиваються в такій послідовності: А) Максим Ґудзь у москалях — арешт Чіпки й дорога на Сибір — одруження Чіпки з Галею — смерть баби Оришки
Б) арешт Чіпки й дорога на Сибір — смерть баби Оришки — одруження Чіпки з Галею — Максим Ґудзь у москалях
В) Максим Ґудзь у москалях — смерть баби Оришки — одруження Чіпки з Галею — арешт Чіпки й дорога на Сибір
Г) смерть баби Оришки — Максим Ґудзь у москалях — одруження Чіпки з Галею — арешт Чіпки й дорога на Сибір
Д) смерть баби Оришки — арешт Чіпки й дорога на Сибір — одруження Чіпки з Галею — Максим Ґудзь у москалях

27. Словами: « Сам – предводитель; родичі – урядники; справник, суддя, підсудки – все то зяті, родичі зятів, племінники,,, Як квочка курчат збирає під крила, так … придбав до своїх лап цілий повіт...», – автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеризують:
а) Максима Гудзя;
б) Василя Польського;
в) Чіпку Варениченка;
г) сотниченка Саєнка.

28.Вкажіть причини часових зміщень, поєднання теперішнього і минулого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
а) авторський задум , спрямований на композиційне урізноманітнення твору;
б) намагання автора надати своєму твору справді епічного звучання;
в) прагнення автора відтворити цілісну картину буття через закономірний зв’язок явищ і подій;
г) уможливлення розкриття авторського стилю і творчої манери.
ІІ. Виберіть дві чи більше правильних відповідей

29. Персонажами повісті «Кайдашева сім’я є:
а) Микола Джеря;
б) Омелько і Маруся;
б) Мотря і Мелашка;
в) Лаврін і Карпо;
г) баба Палажка і баба Параска.

30.Головною сюжетною лінією роману «Князь Єремія Вишневецький» є:
а)визвольна війна українського народу з поляками;
б)життя Вишневецького;
в)кохання Єремії та Світайлихи;
г)зрада рідному народові й вітчизні.

31. «Пропащою силою» в романі «Хіба ревуть воли…» виступають:
а)Чіпка;
б)Грицько;
в)Мирон Гудзь;
г) Лушня.
32. Вкажіть, хто із персонажів твору Панаса Мирного був вихідцем із козацької старшини:
а) Порох;
б) Шавкун;
в) Чижик;
г) Кряжов;
ґ) Дмитренко.
33. Зазначте, хто із героїв твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є представником селянських мас:
а) Чіпка;
б) Грицько;
в) Мотря;
г) Чижик;
ґ) Дмитренко;
д) Саєнко.
34. Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир¬ного та Івана Білика). «Пуста городина, лихий тин, криві ворота, не обмазана хата... кину¬лись в вічі й образили Грицькову хазяйливу натуру... Він з докором і разом з жалем дивився на Чіпчине добро...— Господи, Боже! доживеться ж чоловік от до сього? А все — своя воля…»
У виділених в уривку словах ідеться про
А) волю після скасування кріпосного права
Б) причину деградації Чіпки, його слабку силу волі
В) звільнення Чіпки на волю після перебування в чорній
Г) дворічну працю на пана після оголошення волі кріпакам
Д) наслідки залежності кріпаків і волі козаків

35. Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А) у Чіпки незаконно одбирають землю;
Б) Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;
В) Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;
Г) Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;
Д) Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.
36.Установіть відповідність Художній засіб

1.метонімія
 2. іронія
3. тавтологія
4. антоніми

А Дощ давно вже перестав; хмари розійшились - виплив ясний місяць...
Б ...землянка, така ще недавно привітна, тепла, стала холодною та неодрадною.
В Мирін сидить, насупивши брови..., з-під густих брів блискає блискавка...
Г Як зачули люди, то замалим не все село вибігло з хат...
Д Заліз у якийсь полк [пан Польський], терся до передніх вельмож, поки таки дотерся до генерала... і до Пісок!

37. Установіть відповідність. Герой
1 Максим Ґудзь
2. Галя
3. Чіпка
4. Чижик
 А) убиває панського сторожа. Б) отримує за службу орден Георгія. В) відмовляється за гроші від одруження з Галею.  Г) вішається з горя. Д ) може «поправити діло» за хабаря 50 рублів
                                                                                                                                           
38. Установіть відповідність. Героїня
1. Кайдашиха
2. Мотря
3.Мелашка
4. баба Палажка
А) Це нечиста сила мене давила... Двадцять пасок з'їла в Києві, а за двадцять першою такий гріх трапився. Послинив нечистий усе лице, й губи, й щоки.
Б) Одривай хату од цих злиднів! Що б там не коштувало, одривай, а ні, я сама одірву.
 В) Не жаль мені ні села, ні роду, жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами.
 Г) Шкода мені тебе! У мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти.
Д) Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище.

39. Установіть відповідність. Епізод Елемент сюжету
1. експозиція
2.зав'язка
3. розвиток дії
4. кульмінація
А)сватання й одруження Карпа з Мотрею
Б) розмова Карпа й Лавріна про одруження
В) всихання груші
Г) сварка через грушу
Д) лікування Омелька Кайдаша бабою Палажкою

 40. Установи відповідність, продовживши вислів фразеологізмом. Зазнач, про кого мова.
                 Вислів                                                                  Фразеологізм
    1. Червоний перець у горілці дражнив               А … циганська голка
        його, неначе…
    2. Вона стояла над душею Мотрі, наче…           Б … як макітра; довга швайка
    3. Висока та суха, неначе…                                 В … пташка крилами
    4. Теліпалась на стіні, неначе…                          Г … великою булавою
    5. Затріпала рученятами, неначе…                     Ґ … цяцька малу дитину
    6. У великій, як…, хустці на голові                    Д … осавула на панщині
        була схожа на …                                               Е … павук на павутинні   

             Контрольна робота № 1
Творчість Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Бориса Грінченка

1. Хто з відомих українських письменників назвав І. С. Нечуя-Левицького
   “колосальним, всеобіймаючим оком” України, “артистом зору”:
   А Т. Г. Шевченко;                                                 В Леся Українка;
   Б І. Я. Франко;                                                      Г Осип Маковей.                               0, 5 бала
2.  Тема повісті “Кайдашева сім’я”:
   А зображення подружніх стосунків;
   Б показ життя українського села в перші десятиріччя після реформи 1861 року, змалювання
      дрібновласницького побуту селянської сім’ї після скасування кріпацтва;
   В змалювання відносин між батьками Карпа й Лавріна та Мотрі й Мелашки;
   Г майстерне зображення пейзажів.                                                                                 0,5 бала
3. “Кайдашева сім’я” за жанром – це:
   А історичний роман;                                             В соціально-філософська повість;
   Б пригодницька повість;                                       Г соціально-побутова повість.       0,5 бала
4. Установи відповідність, продовживши вислів фразеологізмом. Зазнач, про кого мова.
                 Вислів                                                                  Фразеологізм
    1. Червоний перець у горілці дражнив               А … циганська голка
        його, неначе…
    2. Вона стояла над душею Мотрі, наче…           Б … як макітра; довга швайка
    3. Висока та суха, неначе…                                 В … пташка крилами
    4. Теліпалась на стіні, неначе…                          Г … великою булавою
    5. Затріпала рученятами, неначе…                     Ґ … цяцька малу дитину
    6. У великій, як…, хустці на голові                    Д … осавула на панщині
        була схожа на …                                               Е … павук на павутинні                     2 бали
5. «Князь Єремія Вишневецький» за жанром – це:
    А психологічний роман;                                    В історичний роман;
    Б документальна повість;                                  Г науково-фантастичний роман       0,5 бала
6. Головною сюжетною лінією роману «Князь Єремія Вишневецький» є:
    А визвольна війна українського народу з поляками;    В зрада рідному народові й Вітчизні;
    Б життя Вишневецького;                  Г героїзм козацтва у змаганнях із ворогом.     0,5 бала         
7. Героями роману «Князь Єремія Вишневецький» є всі, КРІМ:
    А Івана Гонти;                                                       В Максима Кривоноса
    Б Вовгури-Лисенка                                               Г Мехтодя Кандзьоби.                     0,5 бала
8. Основними ознаками реалізму є всі зазначені, КРІМ:
    А історизму у відтворенні явищ дійсності;
    Б співчуття і протесту проти всіх форм соціального і духовного поневолення;
    В змалювання згубного впливу антигуманного світу на вчинки і долю героїв;
    Г зображення виняткових героїв у виняткових обставинах.                                        0,5 бала
9. Предметом зображення в повісті «Микола Джеря» є:
    А традиційний патріархальний устрій українського села;
    Б сім’я як середовище безперервних конфліктів;
    В розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин;
    Г життя покріпаченого села і становище заробітчан-бурлак.                                      0,5 бала
10. «Першим симфоністом української прози» Панаса Мирного назвав:
    А Олег Ільницький                                               В Олесь Гончар
    Б Андрій Малишко                                               Г Микола Чернявський.                   0,5 бала
11. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» за жанром – це:
    А історичний роман                                            В пригодницька повість
    Б соціально-психологічний роман                    Г сентиментальний роман.               0,5 бала
12. Основними сюжетними лініями роману «Хіба ревуть воли…?» є всі названі, КРІМ:
    А рід та життєвий шлях Максима Ґудзя ;         В рід та життя Чіпки;
    Б життя Мотрі Жуківни ( матері Чіпки );  Г життєпис панів Польських, історія села Піски.
                                                                                                                                                0,5 бала

13.  Предметом зображення у романі Панаса Мирного та Івана Білика  “Хіба ревуть воли,
      як ясла повні? ” є:
   А нещасливе кохання, зумовлене соціальною нерівністю;
   Б традиційний патріархальний устрій українського села;
   В сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою бідністю;
   Г розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском
       пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.                                  0,5 бала
14. Панас Мирний у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» порушує всі зазначені проблеми,
    КРІМ:
   А обов’язковість освіти;                                                 В любов і сімейне щастя;
   Б кріпацька неволя;                                                        Г «пропаща сила».                0,5 бали                                                                                                                                                                       
15. «Махамедом» у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо:
    А Чіпку                                                                            В Мирона Ґудзя
    Б Грицька                                                                        Г Максима Ґудзя                  0,5 бала
16. Про кого з героїв роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» йде мова?
    1. До багатіїв горнувся, а на голоту дивився згорда, хоч сам вийшов із бідноти.
    2. Живучи цілий вік таким життям, вона звикла до його сама, допомагала в розбишацьких
        затіях, підохочувала Чіпку, вітала його братчиків.
    3. За щирі послуги пожалувано самою царицею село Піски.
    4. Мав чотири прізвища. Які саме?                                                                               1 бал
17. Бориса Грінченка «робітником без одпочинку» назвав:
    А Тарас Шевченко                                                         В Євген Гребінка
    Б Іван Франко                                                                 Г Сергій Єфремов                   0,5 бала
18.  Докія з оповідання «Каторжна» Б. Грінченка загинула:
    А через власну необережність                                      В отруїлася
    Б втопилася                                                                     Г від опіків                               0,5 бала
19. Яке слово вчувалося Наталі у калатанні дзвоника з оповідання Б. Грінченка «Дзвоник»?
    А «учись»                                                                        В «втікай»
    Б «терпи»                                                                         Г «топись»                                0,5 бала
20. Про кого з героїнь Б. Грінченка слова: «І вона винуватила цих людей за все: за свої
     муки й сльози, за своє дитинство безрадісне, безлюбовне, за свої молоді літа, що марно
      гинули – за все, за все»:
    А Докію                                                                          В Горпину
    Б Наталю                                                                        Г Олесю                                    0,5 бала


ІІ рівень
Відповісти на питання, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях.
1. Вкажіть, чим зумовлене і в чому проявляється «панство» Марусі Кайдашихи та які вона має позитивні риси вдачі
(за повістю «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького).
2. Які прийоми творення образів персонажів найбільше використовує письменник у повісті «Кайдашева сім’я».
3. Систематизуйте персонажі-характери роману Панаса Мирного»Хіба ревуть воли, як ясла повні?» за принципом їх соціальної диференціації та життєвими цінностями.
4. Композиція роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», за висловом О.Білецького, «схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами». Розкрийте цю «багаторівневість» роману.
5. Якими приказками названо розділи роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Записати їх.
6. Якими шляхами Чіпка шукав правди. Оцініть ці шляхи.
7. Доведіть або спростуйте тезу: «Вибираючи в екстремальній ситуації між добром і злом, любов’ю і помстою, головна героїня оповідання Б.Грінченка «Каторжна» Докія керувалася добром і любов’ю, на їх вівтар вона поклала власне життя».Немає коментарів:

Дописати коментар