неділя, 13 березня 2016 р.

11 клас. Українська література.ТВОРЧІСТЬ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ. Тестові завдання

Українська поезія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Творчість В.Симоненка, Д.Павличка, І.Драча, М.Вінграновського, Л.Костенко, В.Стуса.

1.Не є характерною для поетів-шістдесятників рисою творчості:
А гуманізм
Б культ свободи
В активний патріотизм
Г соціалістичний реалізм
Д духовний аристократизм

2.У назві збірки В.Стуса «Веселий цвинтар» використано
А  метонімію
Б синекдоху
В оксиморон
Г персоніфікацію
Д алітерацію

3. Кого Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»?
А  В.Стуса
Б  Л.Костенко
В. В.Симоненко
Г. Д.Павличка
Д. М.Вінграновського
Наведіть приклади його віршів.

4 .Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?

А  В.Стус
Б  Л.Костенко
В. В.Симоненко
Г. Д.Павличко
Д. М.Вінграновський
Наведіть приклади його пісень.

5 .Кому з поетів були притаманні футуристичні та сюрреалістичні шукання?
А  В.Стусу
Б  Л.Костенко
В. В.Симоненко
Г. І.Драчу
Д. М.Вінграновському
Наведіть приклади його віршів

6. Встановіть відповідність між назвою збірки та прізвищем автора
А  В.Стус                                                1. «Корінь і крона»
Б  Л.Костенко                                         2. «Любов і ненависть»
В. В.Симоненко                                     3. «Тиша і грім»
Г. Д.Павличко                                        4. «Цю жінку я люблю»
Ґ. М.Вінграновський                             5. «Неповторність»
Д І.Драч                                                  6. «Дорога болю»
 
7. Встановіть відповідність  віршового розміру рядкам з вірша:
А   Думою тугу розвіюю,                                                        1 ямб
       Щоб був я завжди такий,                                                  2 хорей
      Яким мене мати вродила                                                   3 дактиль
      І благословила в світи.                                                       4 анапест
                                         В.Стус                                               5 амфібрахій
Б    Був молодий і гарний був на вроду.
      І жив, і вмер, як личить козаку.
                                         Л.Костенко
В   Я вибрала долю собі сама.
      І що зі мною не станеться –
      У мене жодних претензій нема
До долі – моєї обраниці.
                                               Л,Костенко
     Г     Хай мовчать Америки й Росії,
            Коли я з тобою говорю.
                                   В.Симоненко
    Ґ.     Але осінь зійшла по плечі,
            Осінь, ви і осінній час…
                                   М. Вінграновський

8. Установіть відповідність:
Назва твору
«Я…»
«Балада про соняшник»
«Задивляюсь у твої зіниці»
«Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»
Уривок твору
А         Народ мій є! Народ мій завжди буде!
            Ніхто не перекреслить мій народ!
Б          Хай мовчать Америки й Росії,
            Коли я з тобою говорю.
В         Ми – це народу одвічне лоно,
            Ми – океанна вселюдська сім’я.
Г          але осінь зійшла по плечі,
            Осінь, ви і осінній час…
Д         І застиг він на роки і на століття
            В золотому німому захопленні…

9. Установіть відповідність між назвою твору і символом:
А   «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»                   1 соняшник
Б    «Задивляюсь у твої зіниці»                                    2 вишита сорочка
В   «Балада про соняшник»                                          3 червоні блискавиці
Г «Два кольори»                                                            4 осінь
Д   «Я…»

10.  Поясніть терміни:
Балада
Образ-архетип
Роман у віршах

11. Назвіть проблеми, порушені Ліною Костенко в романі у віршах «Маруся Чурай», опишіть його композицію.

12.       а) Напишіть відгук на одну з поезій шістдесятників. Мотивуйте у відгуку свій вибір.
б) Доведіть власне розуміння  слів: «Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних, спираючись на творчість поетів-шістдесятників.
в) поміркуйте над проблемою «Значення творчості поетів-шістдесятників у  сучасному літературному процесі»

Немає коментарів:

Дописати коментар